last news
Download
 
MODY

15.09.2008 1.6.3+1.6.4

 

mod_164_sets_hint.zip (3 kb) - pre v. 1.6.4 RU
Popis: V nápovede predmetu pridá zoznam súpravy. Koriguje chybu v texte predmetov.

Inštalácia: súbor rozbalte do zložky \data\mods

Autor: spamm

 
 

mod_164_camera.zip (1 kb) - umožní dvojnásobne vzdialiť kameru - pre v.1.6.4 RU

Inštalácia: súbor uložte do zložky \data\mods

Autor: spamm

 
 

mod_164_nologo.zip (5 kb) - preskočí otravné úvodné videá s logami autorov po spustení hry - pre v.1.6.4 RU

Inštalácia: súbor config.txt uložte do zložky \data\mods

Autor: spamm

 
 

mod_164_dialog_font.zip (12 kb) - zmena veľkosti písma v dialógových oknách zo 14 na 16 - pre v.1.6.4 RU

Inštalácia: súbor uložte do zložky \data\mods

Autor: spamm

 
 
 • mod_163_regular_army_1_1.zip (55 kb), pre v. 1.6.3 aj 1.6.4 RU
  Popis: zvyšuje resp. znižuje skúsenosti vojakov hrdinu (max. 1200) podľa ich typu, množstva a účasti v boji. Podľa množstva skúseností získavajú bonusy do max. +100% útoku, +120% obrany a +50% zdravia. Pre fungovanie modu treba začať hru odznova, staré savy nefungujú.
  Inštalácia: Rozbalte do zložky s hrou \data\mods\
  Autor: Gordon Shumway, september 2008.
 • mod_163_altar_1_0.zip (18 kb), pre v. 1.6.3 aj 1.6.4 RU
  Popis: mod znásobuje zdravie a vynecháva niektoré parametre oltárov na bojových arénach, napr. Totem šamanov - zväčšený polomer pôsobnosti a pevnosť, Sud s prachom - konenčne môže spôsobiť okoliu do 1000 jednotiek poškodenia, Kartónová bariéra - konečne ju nedokáže každý rozlámať a treba na to čas. Pre fungovanie modu netreba začínať hru odznova.
  Inštalácia: Rozbalte do zložky s hrou \data\mods\
  Autor: Gordon Shumway, september 2008.
 • mod_163_boxes_on_arena_1_2.zip (2 kb), pre v. 1.6.3 aj 1.6.4 RU
  Popis: mod prispôsobuje množstvo peňazí, rún a kryštálov v truhliciach na bojových arénach výške úrovne hrdinu (d;le6it0 v 2. polovici hry). Pre fungovanie modu netreba začínať hru odznova.
  Inštalácia: Rozbalte do zložky s hrou \data\mods\
  Autor: Gordon Shumway, september 2008
 

09.08.2008 1.5

mod_adept_alfa.zip (82.77 kb), pre verziu hry 1.5 a 1.6 RU, Autor: Ajven

!Pozn: Alfa, bez obrázkov a zápisov do logu, ale funkčne úplný.

Popis: Arcimág číta knihu Tmy (ukladá sa do inventára na začiatku novej hry) a pokiaľ sa mu podarí zostať na žive po počiatočnom obrade, premieňa sa na Sluhu Tmy.

Sluha: nemŕtvy, sila ktorého je v použití Zlognov. Atakujú mágiou a diaľkovo astrálom, v súboji vysávajú zdravie. Útoky na Zlogna Adept pohlcuje bez vlasných škôd. Zabitý oddiel oddáva silám Tmy výmenou za Zlognov. Keď Adept umrie, sily Tmy si ho vezmú k sebe, ponechajúc vymenených Zlognov a všetkých, ktorých mág nahromadil.

Schopnosti:
- Rituál: pri použití na mŕtvolu ju zmení na Zlogna. Pri použití na Zlogna privolá Darkov, vojakov Tmy.
- Hviezda Tmy: pri použití na nepriateľa mu spôsobí N*1+množstvo_vzatych_zlognov škôd astrálom. Pri použití na Zlogna ho trhá a spôsobí N poškodeni astrálom všetkým okolo.
- Rozklad: pri použití na nepriateľa mu znižuje obranu do 1. Pri použití na seba alebo iného Adepta vezme všetkých Zlognov na bojisko a vystaví ich cieľom. Každý zobraný Zlogn zvyšuje účinnosť tohto útoku a silu Hviezdy Tmy.

Zlogn: smrtonosný zhluk Tmy, spôsobujúci poškodenie každému živému i neživému oddielu. Zabíja 10% zasiahnutého oddielu, alebo spôsobuje poškodenie 10% ak je len jeden oddiel. Neškodný voči sluhom a výtvorom Tmy.

Dark: výtvor Tmy, vojak-prízrak. Prechádza cez prekážky, vysáva zdravie, odpovedá na všetky útoky, dobre chránený od fyzického poškodenia, astrálu a jedu, ale bojí sa ohňa a svetla, stráca na svetle obranu a dostáva od neho poškodenie. Zabíja nepriateľov a plodí Zlognov. Dokáže okamžite prekonávať malé vzdialenosti.

 

27.05.2008 1.4

mod_14_sites_0.4.zip (13 kb) -pre v.1.4 RU

Autor: cherry

- zobrazí na všetkých kartách Obelisky Fandora
- zobrazí užitočné budovy a osoby na podzemných mapách
- nové ikony sú integrované do legendy globálnej mapy

Pozn. po navštívení všetkých 13 obeliskov získame v pyramíde vo Vrchnom Chadare mapu Fandora, ktorú možno vymeniť v hrade:
v Darione - za 50 tis. zlata, u trpaslíkov - za mitrilový štít (+8 obrana), u elfov - za 10 magických krištálov

 
 

30.04.2008 1.2

m12_hint_color.zip (46 kb) - v nápovede poškodenia zvýrazní texty farebne a tučným písmom - pre v.1.2 RU

Inštalácia: súbor uložte do zložky \data\mods

Autor: spamm

 

zdroj: kbmods.nm.ru

 
 
Back to top^
 
Last update: 02.11.2010

© 2006-2010 GoF. Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
Katauri Interactive, 1C a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

© 2006-2010 GoF. Used materials were taken from these companies:
Katauri Interactive, 1C and others. All Rights Reserved.