last news
Hlavná
 
HORÚCE KLÁVESY

Pozn.: horúce klávesy doplnené v neskorších patchoch sú zvýraznené kurzívou

Adventúrny režim

ESC - Menu; od v.1.3.1 preruší skriptové videá presunu pri transporte
F2/F3 - Uloženie/nahratie hry
F5/F8 - Rýchle uloženie/nahratie
Space - Pauza
H - Okno hrdinu
B - Kniha kúziel
Q - Zoznam questov
M - Mapa sveta
D - Kopať poklad
W,S,A,D - od v.1.6.1: pohyb hrdinu

 

Bojový režim

ESC - Menu
Home - Východisková kamera
Kurzorové šípky - Posun kamery
D, Space - Obrana
W, Enter - Čakanie
A - Zap./vyp. autocombat
B - Kniha kúziel; od v.1.1: CTRL/Shift+myš - výber kúzla nižšej úrovne
C - od v.1.6.1: Kniha kúziel
R - Okno Duchov zúrivosti
Alt/ Ctrl - od v.1.3.1: zobrazí dočasne indikátor zdravia oddielov a poradie ich ťahu
Ctrl - od v.1.4: zobrazí natrvalo indikátor zdravia oddielov a poradie ich ťahu

 
 
Back to top^
 
Last update: 02.11.2010

© 2006-2010 GoF. Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
Katauri Interactive, 1C a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

© 2006-2010 GoF. Used materials were taken from these companies:
Katauri Interactive, 1C and others. All Rights Reserved.