last news
KB: The Legend
 
SÚBOJE

 

Súboje prebiehajú na rôznych miestach - na povrchu, na mori, v podzemí, v stavbách a dokonca vnútri predmetov! Existujú 2 typy arén - bežné a hradné a okrem toho sa líšia usporiadaním, tvarom a veľkosťou.

 

Súboje majú klasický kolový priebeh, jednotky vykonávajú ťahy v poradí, ktoré závisí od ich iniciatívy a vzdialenosť je závislá od ich rýchlosti.Hrdina nepodlieha útoku nepriateľa, ale môže sa nepriamo zúčastniť boja - raz za kolo môže použiť kúzlo a raz za kolo môže na úkor ťahu niektorej svojej jednotky zavolať Ducha Zlosti. Okrem toho posilňuje parametre svojej armády.

Prepracovaná bojová mechanika poskytuje veľké množstvo taktických postupov, k čomu prispievajú aj rozloženie ztrát medzi jednotky, rozdielne pohybové vlastnosti jednotiek a šp. schopnosti.

Kvalita boja závisí na čase dňa, aktuálnom umiestnení na bojisku a zloženia jednotiek.

Body pohybu

Každá jednotka má na aráne určitú zásobu pohybových bodov. Pri presune o 1 hracie pole sa spotrebuje jeden pohybový bod. Pri útoku na nepriateľa možno využiť špeciálne schopnosti, napr. lučištník môže spraviť krok vzad a vystreliť, vojak sa môže priblížiť k nepriateľovi, alebo počká niekoľko ťahov a potom spotrebuje všetky AP, aby mohol zaútočiť.

Rovnako ako iné parametre možno množstvo AP zmeniť pomocou kúziel a artefaktov.


 

Šp. schopn. jednotiek

Disponujú nimi mnohé jednotky a dajú sa použiť v boji na viaceré účely:
Jednotky môžu vykonať intenzívnejšie útoky, meniť parametre, zosielať kúzla na svojich spojencov alebo nepriateľov a meniť dokonca samotnú bojovú arénu. Špeciálne schopnosti sú 2 druhy: kvantitatívne (majú obmedzený počet použitia počas 1 boja) a dobíjacie (možno použiť viac krát, ale po použití sa musia niekoľko kôl dobiť).

Príklady špec. schopností jednotiek - v sekcii KB: The Legend - Jednotky


 

Typy poškodenia

Typy poškodenia majú dôležitý význam pri výbere cieľov - niektoré jednotky môžu spôsobiť len malé poškodenie, a so zvláštnym druhom účinku: magickým, ohňovým alebo jedovatým. Preto treba sešpektovať, že nepriateľ môže mať nejakú imunitu - alebo naopak - zranitelnosť takému poškodeniu. Napríklad rastlinná jednotka je zraniteľná voči ohňovému poškodeniu a utrpí z neho dvojnásobné škody ale pritom disponuje imunitou voči jedu. Kúzla v knihe kúziel môžu mať tiež špeciálne poškodenia. Napr. kúzlo "Magická strela" spôsobuje magickú stratu, pred ktorou nechráni rytierov brnenie. A kúzlo "Ohňová strela" spôsobuje ohňové poškodenie, ale je neúčinná proti Démonom, ktorí majú ohňovú imunitu. To núti hráča vyberať si takú armádu a kúzla, aby boli maximálne účinné a mali minimálne straty v boji proti nepriateľovi, ovládajúcemu imunitu resp. zraniteľnosť.


Arény

Súboje sa odohrávajú na zvláštnych predkreslených arénach, na ktorých sa môže nachádzať niekoľko prekážok, ktoré obmedzujú pohyb pezemných i leteckých jednotiek. Vo väčšine prípadov sú armády súperov na opačných stranách arény. Klasická aréna má max. rozmery 9x9 šesťuholníkových polí. Na takom priestore možno umiestniť 10 jednotiek hráča a nepriateľa.

Interaktívne objekty

Na niektorých arénach sa okrem pasívnych prekážok môžu nachádzať interaktívne prvky - poklady, ničivé prekžky, pasce, bonusové políčka alebo neutrálne jednotky. Správnym použitím takýchto možností možno bez väčších strát poraziť aj silnejších nepriateľov. Avšak tie isté objekty môže pre svoju výhodu využiť aj nepriateľ, preto je lepšie ich niekedy zničiť.

 

Truhla . Bežná truhla, ktorú môže otvoriť každý oddiel, ktorý stojí vedľa, vrátane neprieteľského.
Bariéra . Drevený štít, ktorý slúži ako prekážka pre pešie jednotky, pokiaľ nebude zničená. Objavuje sa na hradných arénach.

Mína, Sud s prachom. Keď ich poškodia, tieto objekty vybuchujú a spôsobjú poškodenie všetkým jednotkám okolo. Objavujú sa na brehu mora a v šachtách trpaslíkov.

Rakva . Z poškodenej truhly sa objavujú kostry, ktoré budú zápasiť na strane toho, koho oddiel ju zničil.
Svätá socha . Pomáha jednému blízkemu náhodnému oddielu zoslaním kýzla 'Požehnanie', 'Božská zbroj', alebo 'Liečenie'. Tieto sochy sa objavujú v chrámoch a u elfov.
Prekliaty kríž . Napadá blízky náhodný oddiel kúzlom 'Jedovatá lebka', 'Slabosť' alebo 'Spomalenie'.
Osie hniezdo . Roj rozzúrených ôs napadá jeden náhodný oddiel v okolí, ktorému spôsobuje fyzické poškodenie.
Oltár blesku . Napáda bleskovým kúzlom všetky jednotky, ktoré sa dostali do jeho blízkosti.
Sopka . Zosiela kúzlo 'Ohnivá guľa' alebo 'Ohnivý dážď'' na na náhodnú jednotku alebo skupinu v okolí.
Ľadová socha . Vyberá náhodný cieľ vo svojom okolí. Pokiaľ sa tam nachádzajú trpaslíci, socha ho urýchľuje alebo blahorečí. Všetky ostatné jednotky napáda kúzlom 'Gejzír' alebo 'Ľadová strela'

 

Hradné arény

 

Súboj sa uskutočňuje na aréne v tvare písmena "T". Obliehajúce vojsko sa musí prebojovať k obrancom za hradbami cez úzku cestu pod paľbou strelcov.

 

Lodné arény

 

Námorné súboje sa odohrávajú na lodiach - proti posádkam iných lodí alebo proti bossovi - Krakenovi

S pirátmi nebude treba na mori bojovať - ak sa vykúpime alebo ujdeme.

 
Arény predmetov

 

V predmetoch budú Gremlini zosielať silné blesky z vežičiek.

Porazením Gremlinov možno zvýšiť morálku alebo upgrejdovať artefakt

 
Aréna pre turnaje

 

V hlavnom hrade sa nachádza špeciálna turnajová aréna, kde sa môže hrdina cvičiť proti nepriateľským hrdinom rôznej úrovne, ktorí disponujú silnými armádami a za váíťazstvá získava rôzne odmeny

 
 
 • vzorec na výpočet množstva spôsobených škôd po zaútočení v súboji:
  • damage=rnd(min_damage;max_damage)
  • min_damage=min_unit_damage*unit_count * (attack_defense_koef) * (1-resist/100)
  • max_damage=max_unit_damage*unit_count * (attack_defense_koef) * (1-resist/100)

   korekcia attack_defense_koef záleží od rozdielu útoku útočníka a obrany cieľa a mení sa v intervale od 0,25 do 3. +0,05 za 1 jednotku pokiaľ je útok vyšší, a -0,025 za jednotku, pokiaľ je útok nižší.
   Rezist sa mení v intervale od -300 do 100.
 • Celkovo je v hre 127 arén:
  • z nich 3 pre bossov, 11 pro predmety, 10 hradných.
  • ďalej 4 rôzne podzemné arény
  • rovnaký počet aj arén duchov
  • 'jednorazové arény' sa objavia len raz na jednom mieste v priebehu hry - napr. aréna bossa
  • Na mape netreba stále a na každom mieste bojovať - monštrá možno obísť alebo počkať, kým prejdú okolo. Takto je možné sa dostať niekedy aj ku stráženému pokladu.
  • NPC na mape napádajú hrdinu aj keď sú slabší
  • zo súbojov možno utiecť - potom sa hrdina objaví s časťou svojej pôvodnej armády pred kráľovským hradom

Príklad bojovej arény na území Muroku
 
 
Back to top^
 
Last update: 02.11.2010

© 2006-2010 GoF. Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
Katauri Interactive, 1C a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

© 2006-2010 GoF. Used materials were taken from these companies:
Katauri Interactive, 1C and others. All Rights Reserved.