last news
KB: The Legend
 
HRDINOVIA

Vojak - skúsený vojvodca. Na začiatku dostáva 2 unikátne schopnosti 'sily' - 'Železná päsť' a 'Hnev' a zvýšené bojové schopnosti. Pri zvýšení úrovne mu rýchlejšie než ostatným rasie okrem sily aj Vedenie, čo mu umožňuje už v raných fázach viesť početné zástupy vojsk.


Paladin - nezmier. bojovník so zlom, rovnomerne sa mu rozvíjajú jeho bojové aj magické schopnosti. Rýchlo a efektívne sa zdokonaľuje vo vetve schopností 'ducha', ktorú dopĺňajú 'Svätý hnev' a 'Runový kameň' čím získava prednosti v boji proti necro a démonom


Mág -preferuje múdrosť pred hrubou silou. Môžu posilňovať svoje a oslabovať nepriateľské jednotky a tlmiť ich účinky a oživovať padlých. Len oni môžu dosiahnuť vrcholu magického umenia - dostávajú doplňujúce schopnosti 'Vyššia mágia' a 'Alchýmia'

 

might

vojak

- jeho najsilnejšia charakteristika: sila

 • 2 unikátne znalosti: železná pesť, hnev
 • vynikajúci vojvodca, od začiatku dokáže viesť početnú armádu
 • v boji je emotívny, preto má vytvorený managment znalostí pre privolávanie na pomoc Duchov Zlosti
 • má silné obmedzenia v mágii, ale pri nosení kráľovských odznakov alebo pri využití využití slotov štítu môže nosiť ďaľšie zbrane
 • Pri zvyšovaní úrovne mu pribúdajú runy sily, čo urobí silnejších aj jeho Duchov Zúrivosti, zlepšia sa bojové parametre vojakov a môže používať rôzne dodatočné prémie pri boji
 
might

paladin

- prechod medzi vojakom a mágom

 • sa učí runy Ducha a zhromažďuje schopnosti, ktoré mu dávajú zvláštne prémie pri boji s démonmi a nemŕtvymi
 • 2 unikátne znalosti: svätý hnev, runový kameň
 • chrámy podporujú paladinov kúzelnými artefaktami
 • pre nosenie ďaľších artefaktov paladin môže využiť sloty pre štít a kráľovské odznaky
 • Paladin získava v boji viac skúseností a zlata a zisťuje viac informací o nepriateľovi. Može presviedčať nepriateľov prejsť na jeho stranu a udržovať dva oddiely v zálohe.
 
 
might

mag

- disponuje veľkou múdrosťou a vedomosťami

 • najlepší v mágii, vyvíja veľmi rýchlo svoje magické parametre.
 • za pomoci runy Mágie sa môže učiť nové magické schopnosti, ktoré mu pomôžu zosilniť a zefektívniť kúzla.
 • nemôže viesť veľkú armádu ani neovláda taktické prémie pre zlepšenie bojaschopnosti svojich vojakov
 • zosiela na nepiateľov demoličné sily živelnosti a vzkriesenia padlých vojakov, je schopný neveľkými silami ničiť enormné armády
 • k dosiahnutiu vrcholného magického umenia sa musí zdokonalovať v znalosti mágie
 • 2 unikátne znalosti: vyššia mágia, alchýmia
 • pri zvyšovaní úrovní dostávajú bonus intelektu a magickej sily
 • učenie a používanie kúziel má lacnejšie než iné druhy hrdinov
 • špecializovaním na magické artefakty môže nosiť dodatočné artefakty a ozdoby, využitím dodatočných slotov a slotov pre zbrane a štít
 • Mág rýchlo obnovuje Manu dokonca aj v boji - a môže najímať viac jednotiek - mágov. Skúsený Mág može využiť kúzla v boji častejšie.

PARAMETRE HRDINU

sloty

Úroveň

- charakterizuje moc hrdinu. Čím vyššia úroveň, tým má lepšie vyvinuté znalosti a vyššie parametre. Každá úroveň hrdinu zvyšuje úroveň schopností o +10%.

Skúsenosti

- získava v bojoch a za plnenie úloh (questov). Predpísané množstvo skúseností je potrebné pre prechod na následujúcu úroveň. Po zvýšení úrovne sa zároveň zlepšia ostatné príbuzné parametre.

- po určitom počte dosiahnutých bodov skúseností si môže vybrať zvýšenie niektorej z 2 schopností a okrem toho dostáva určitý počet "Rún talentu", ktoré mu umožňujú sa učiť určitú vetvu stromu znalostí

Vedenie

- určuje, koľko vojska a aký druh môže hrdina kúpiť alebo najať. Na začiatku hry má najvyššie vedenie vojak a najnižšie mág. Vedenie stúpa zároveň s úrovňou hrdinu a získavaním nových titulov. Mimo to, niektoré praktické znalosti ovplyvňujú vedenie alebo pokles požiadavkov na vedenie pre nejaké kreatúry. Možno najať viac jednotiek, než povoluje vedenie, vojsko však potom neposlúcha...

napr. hrdina s hodnotou vedenia 10000 môže riadiť oddiel 320 mečiarov alebo 60 rytierov, ktorí rovnako spôsobujú nepriateľovi straty pribl. 1200 jednotiek, líšia sa však napr. iniciatívou, špec. schopnosťami, obranou atď. Ale vedenie nemá obmedzenie pre celú armádu, ale pre každú jednotku zvlášť - teda počet bojovníkov jedného typu neovlivňuje množstvo vojsk iného, preto je nerozumné postaviť vojsko len z jedného-dvoch najsilnejších jednotiek. To núti hráča k mnohotvárnosti bojovníkov a kombinovaným taktickým postupom s nimi. Tento systém však možno oklamať skupinou príbuzných jednotiek - napr. Elfí lučištník- Elfí stopár, Medveď - Stromový medveď, Svätec - Inkvizítor, ai.

 

Útok

 

- bojová charakteristika, od ktorej závisí množstvo spôsobených škôd na nepriateľskú jednotku - až do výšky 300% od základnej


Ochrana

 

- ovplyvňuje bojovú odolnosť jednotiek v armáde - utrpené škody môžu klesnúť až na 25%


Intelekt

 

- táto charakteristika násobí účinnosť a dĺžku trvania všetkých kúziel, nezávisle od ich úrovne Magickej školy


Mana

- magická energia, vynaložená na vytvorenie kúziel. Rastie s úrovňou, s rozvojom schopností, za splnenie questov a za pomoci artefaktov. Obnovuje sa pri hre na mape a keď hrdina disponuje schopnosťou "koncentrácia" - tak aj počas boja. Možno ju dobiť počas boja aj špeciálnou flaštičkou.


Zúrivosť

- hromadí sa počas súbojov, keď si jednotky vymieňajú údery a jej maximum záleží od síl jednotiek a niektorých schopností hrdinu. Zúrivosť sa používa na vyvolávanie Duchov Zlosti a klesá postupne pri hre na mape

 


 • parameter iniciatíva - možno vylepšiť - kúzlom, schopnosťou a artefaktami

Runy schopností a Schopnosti

 

- pri zvyšovaní úrovne hráč dostáva aj určité množstvo rúnschopností


 • na začiatku hrdnina má na výber z 10 erbov
 • sú 3 skupiny znalostí a rún talentu : Sila, Duch, Mágia
 • v každej skupine je 10 rôznych schopností plus 2 dodatočné podľa špecializácie hrdinu
 • sú usporiadané v strome schopností , ktorý predpisuje, ktoré základné schopnosti okrem počtu rún talentu sa musí hrdina najprv naučiť, aby mohol získať ďaľšie
 • ceny schopností sú rôzne, závisia od druhu a úrovne - napr. "kontrola zúrivosti" - stojí pri získaní 3 runy sily+ 1 runu ducha + 1 runu mágie. Prechod z 2. na 3. úroveň stojí 5 rún sily
 • hrdina môže najať max. 5 jednotiek
 • názvy hrdinov sa ešte zmenia, meno Bill Gilbert vzniklo zo žartu (legenda pirátskych výrobkov pre ZX Spectrum)a bolo použité len dočasne pre potreby demoverzie
 • morálku hrdinu ovplyvňuje: úroveň hrdinu, artefakty, kombinácia jednotiek v armáde, územie (na domácom je vyššia), čas (napr. schopnosť "nočné videnie" alebo jednotka vlk zefektívni boj v noci a "rodený námorník" alebo jednotka pirát zvýši morálku na lodi) a prítomnosť zbojníka (ľudská jednotka, kt. znižuje morálku ostatných ľudských jednotiek v armáde o 1-2 úrovne)
 • posilnenie niektorej vlastnosti hrdinu môže niekedy oslabiť jeho iné charakteristiky (napr. mana, zúrivosť, intelekt, útok...)
 • v hre bude pre hrdinov asi 150 rôznych predmetov: prilby, zbrane, brnenie, štíty, pásy, topánky, artefakty a kráľovské odznaky
 • Množstvo peňazí záleží od úrovne náročnosti a triedy: Vojak potrebuje na veľké armády dvojnásobok peňazí než Mág, ktorý chodí s malým vojskom, Paladin má peňažné schopnosti. Napr. Smutný drak stojí 12000, predmety 5. úrovne 100-120 tisíc, zvitky s kúzlami 5. stupňa 10-20 tisíc. Vačšie množstvo zlata v boji prináša schopnosť 'vojnová korisť'. Aj keď máme dostatok peňazí, pri nákupe jednotiek sme obmedzení vodcovstvom. Ani predmety v obchodoch nie je možné ľahko kúpiť.
 • príklady schopností hrdinov:
  • besnenie podľa úrovne jednotky zvyšuje útok o +2/+4/+6
  • nekromancia - kriesi padlé jednotky jedného náhodne vybraného oddielu.
 
 
Back to top^
 
Last update: 02.11.2010

© 2006-2010 GoF. Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
Katauri Interactive, 1C a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

© 2006-2010 GoF. Used materials were taken from these companies:
Katauri Interactive, 1C and others. All Rights Reserved.